KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Här finns Krami

Krami är en verksamhet där Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunen samarbetar i gemensamma lokaler kring en gemensam målgrupp. Som arbetsgivare är du en viktig samarbetspartner för att Kramis deltagare ska kunna nå sitt mål.

Deltagare i Krami har själv och på frivillig väg sökt sig till oss för att göra en livsstilsförändring. Målet för Krami är att deltagarna ska finna, få och framförallt behålla ett arbete. I den processen finns engagerad Kramipersonal för att stödja både deltagaren och dig som arbetsgivare.

När du som arbetsgivare är intresserad av att ta emot en deltagare från Krami föregås det av ett trepartsmöte mellan Kramipersonal, deltagare och arbetsgivaren. Möjligheten att använda något av Arbetsförmedlingens olika ekonomiska stöd vid anställning kan finnas.

För att bästa möjliga förutsättningar ska finnas för deltagaren att behålla arbetet erbjuder Krami långsiktig uppföljning på arbetsplatsen som planeras individuellt för varje deltagare.