KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Här finns Krami

Krami är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunen. Krami riktar sig till kvinnor och män från 18 och uppåt som är aktuella hos de tre parterna. Lokala åldersvariationer kan finnas, se respektive Kramiverksamhets lokala information här på hemsidan. Deltagande i Krami bygger på frivillighet.

Deltagarna ska vara drogfria, ha ett ordnat boende och eventuellt ordnad barnomsorg, det vill säga de ska vara beredda att inom en relativt kort tidperiod kunna ta ett arbete eller påbörja en utbildning. Vem som helst kan hänvisa personer att kontakta Krami. Det är dock endast socialtjänsten, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen som har möjlighet att rekommendera start på Krami. För varje deltagare görs en planering för hur medverkan i Krami ska följas upp och rapporteras till respektive part som är involverad i deltagaren.

Som ett led i att nå målsättningen "Finna, få och framförallt behålla arbetet" erbjuder Krami personligt stöd och vägledning såväl avseende på arbetsmarknaden som den egna sociala situationen. Arbetet är relationsskapande och utförs både individuellt och i grupp.

För mer information kontakta berörd Kramiverksamhet.